พ.ธิติกานต์ ดุลิกานนท์

(หมอแซมมี่)

สาขาเชียงใหม่และลำปาง

  • ปริญญาแพทยศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Certificate of Training Advance Botox by Allergan Thailand
  • Certificate of Training Advance Filler by Allergan Thailand
  • Certificate of Training for Thermage procedure
  • Certificate of Attendance Mid and lower face beautication workshop by Merz institute of advanced aesthetics
  • Certificate of Attendance advance filler and mesotherapy treatment workshop
  • ประสบการณ์ทางด้านผิวพรรณและความงามมากว่า 13 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสาขา

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขาเชียงใหม่

สาขาห้วยขวาง

สาขาแม่สาย

สาขารัชดา
(ศัลยกรรม)

ติดต่อสาขา

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขาเชียงใหม่

สาขาห้วยขวาง

สาขาแม่สาย

สาขารัชดา (ศัลยกรรม)

สาขารัชดา
(ศัลยกรรม)