หมออูม พญ.ปราณิสา รัตนะรัต

พญ.ปราณิสา รัตนะรัต

(หมออูม)

สาขาห้วยขวาง

 •  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 •  American board of anti-aging and regenerative medicine (ABAARM)
 • ประกาศนียบัตร อบรมระยะสั้น ตจวิทยา โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรคีเลชั่นบำบัด โดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ( CMAT)
 • ประกาศนียบัตรอบรมเรื่อง โภชนเวชศาสตร์ โดยสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทยร่วมกับการกองการแพทย์ทางเลือก
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันขั้นพื้นฐาน โดยสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
 • Doctor of medicine , Prince of Songkhla University, Thailand.
 • Certificate of Chelation Therapy by CMAT, Thailand.
 • Certificate of practical cell therapy workshop by association of Cell Therapy, Thai.
 • ประวัติการทำงานคลินิกความงาม
  – Nitipon Clinic
  – General practitioner at Mitmaitree Clinic
  – Mmed Clinic
  – Attitude Clinic สาขาห้วยขวาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสาขา

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขาเชียงใหม่

สาขาห้วยขวาง

สาขาแม่สาย

สาขารัชดา
(ศัลยกรรม)

ติดต่อสาขา

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขาเชียงใหม่

สาขาห้วยขวาง

สาขาแม่สาย

สาขารัชดา (ศัลยกรรม)

สาขารัชดา
(ศัลยกรรม)