หมอเกด พญ.ธัญวิภา ทัศน์เจริญพร

พญ.ธัญวิภา ทัศน์เจริญพร

(หมอเกด)

สาขาเชียงใหม่

 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)
  คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
 • ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
 • Diploma in Obstetrics and Gynecology
 • Diploma in Gynecologic Oncology
 • Certificate of endoscopic surgery for gynecology
 • Certificate Hands-on Course Advance Filler Aesthetic course
 • ประสบการณ์ทำงานในคลินิกความงามกว่า 5 ปี
  – Bangkok Clinic
  – Attitude Clinic สาขาเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสาขา

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขาเชียงใหม่

สาขาห้วยขวาง

สาขาแม่สาย

สาขารัชดา
(ศัลยกรรม)

ติดต่อสาขา

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขาเชียงใหม่

สาขาห้วยขวาง

สาขาแม่สาย

สาขารัชดา (ศัลยกรรม)

สาขารัชดา
(ศัลยกรรม)