นพ.กฤษฎา ฆะบูชา

(หมอต้อม)

สาขาเชียงใหม่

 • จบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555
 • ผ่านการอบรม หลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน สำหรับแพทย์ หลักสูตร 240 ชั่วโมง(2 เดือน) พ.ศ.2557
 • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน พ.ศ.2560
 • ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 พ.ศ.2555) โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2-4 พ.ศ.2556-2558)  โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • แพทย์Part time โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
 • แพทย์Part time กองการแพทย์ การไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง   พ.ศ.2561-พ.ศ.2564
 • แพทย์Part time โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน
 • แพทย์ Part time นิติพลคลินิก สาขาลำปาง พ.ศ.2557-2560
 • แพทย์ Part time แบงคอกคลินิก สาขาลำปาง พ.ศ.2560-2561
 • แพทย์ Part time The North Clinic สาขาลำปาง พ.ศ.2561-2562
 • แพทย์ Part time XC clinic สาขาเชียงใหม่ พ.ศ.2652-2563
 • แพทย์ Part time the vell clinic สาขาเชียงใหม่ พ.ศ.2563-2564
 • แพทย์ Part time Now clinic สาขาลำพูน พ.ศ.2563-2564
 • แพทย์ Part time Chiangmai alist clinic,shape me clinic,deluxe clinic
 • แพทย์ประจำ Attitude Clinic สาขาเชียงใหม่และลำปาง  พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

การฝึกอบรมด้านความงาม

 • Basic to advanced botulinum toxin course จัดโดย aesthetic concept academy วันที่ 22 กรกฎาคา 2560
 • Lectured in Cosmetic dermatology จัดโดย division of dermatology ,Ramathibodi hospital ,mahidol University วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560
 • Fundamental and safety Rhinoplasty and The 31st TACS Anniversary celebration จัดโดย thai association and academy of cosmetic surgery and medicine,Dhurakit Pundit university วันที่ 24-25 มีนาคม 2561
 • Aesthetic Rhinoplasty : The art and the science จัดโดย association of aesthetic anti-aging surgery ,Rangsit university วันที่ 8 เมษายน 2561
 • Basic knowledge of threadlift,botulinum toxin,dermal HA filler,Beauty entire harmony จัดโดย The univea Co.Ltd วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561
 • “ALL FUNDAMENTAL FILLER MIDFACE INJECTION” by Medyceles วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (zoom Webinar)
 • “The lip fillers injection course” at Meko bfill clinic Bangkok วันที่ 14 มีนาคม 2564  ผู้บรรยาย Dr.Tanonnatt Kannoppharith
 • “fundamental of platelet rich plasma(PRP) therapy” วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้บรรยาย Dr.Wachirat C. Roque(Zoom webinar)
 • “Personalization Of The Midface” by Galderma Thailand วันที่ 07 เมษายน  2564 (zoom Webinar)
 • “Rheology” ”by Galderma Thailand วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Tanonnatt Kannoppharith
 • “Power of Dysport” by Galderma Thailand วันที่ 16 มิถุนายน 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Wachira Kunathathorn
 • “Butterfly Lite” by Galderma Thailand วันที่ 26 สิงหาคม 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.puttipong Poomsuwan
 • “3D skinboosters applications ; Tear trough management” by Galderma Thailand วันที่ 30 สิงหาคม 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Nuttapol Larpcharoenkij
 • “Complication Management“ by Galderma Thailand วันที่ 08 กันยายน 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Tanom Bunaprasert
 • “Beyond Volumization:Personalization of the midface”  by Galderma Thailand วันที่ 13 กันยายน 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Nuttawut Klanruangsang
 • “Advanced mesotherapy tecniques rejuvenation & lipolysis injection” by Medyceles วันที่ 21 กันยายน 2564 (zoom Webinar) บรรยายโดย น.พ.ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ
 • “The power of filler : Temporal&Nasolabial Augmentation” by Galderma Thailand วันที่ 22 กันยายน 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Peerapong Sudsanguan
 • “E Y E S Matter : Effective-Youthful EYES Satisfaction” by Galderma Thailand วันที่ 28 กันยายน 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Peerapong Jiamjirachart
 • “Unraveling the Science of Dermal-filler Facial lifting” by Galderma Thailand วันที่ 7 ตุลาคม 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Tanongkiet Tienthavorn
 • “Easy Undereye Refreshing and midface contouring” by Galderma Thailand วันที่ 12 ตุลาคม 2564 (zoom Webinar) speaker:Dr.Patchanon Asawaworarit
 • “LIPS Matter” by Galderma Thailand วันที่ 20 ตุลาคม 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Noppon Kunathathorn
 • “KYSSE Webinar EP.1” by Galderma Thailand วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (zoom Webinar) speaker : Dr.Kamphon Socharorntam
 • การบรรยายวิชาการด้านโรคผิวหนังและการดูแลผิวพรรณ เรื่อง melasma,มะเร็งผิวหนัง บรรยายโดย พ.ญ.อาภาศรี สุขสำราญและ น.พ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ จัดโดยสถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 (zoom Webinar)
 • “KYSSE  on tour with ABO active” จัดโดย galderma Thailand วันที่ 16 กุมภาพันธฺ 2565 ณ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่  speaker : Dr.Kamphon Socharorntam,Dr.Ruecha Rassameechote
 • Neuramis X The Great Anatomy Essential anatomy of face: Better understanding, Better outcome”(zoom Webinar) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • “YVOIRE Best Filler for Facial Feng Shui Ep.1 ( Feng Shui for Men )” (zoom Webinar) วันที่ 1 มีนาคม 2565
 • “KYSSE Webinar EP.2” by Galderma Thailand วันที่ 1 มีนาคม 256 (zoom Webinar) speaker : Dr.Kamphon Socharorntam
 • “Weight can’t wait : driving change in obesity” by Novo Nordisk Pharma(Thailand) วันที่ 4-5 มีนาคม 2565
 • The Smile webinar” by Galderma Thailand วันที่ 4 มีนาคม 256 (zoom Webinar) by Dr.Tanonnatt Kannoppharith
 • “The best chemical peel options by Miami Peel system” จัดโดย บริษัทskinova จำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายโดย นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร วันที่ 9 มีนาคม 2565 (zoom Webinar)
 • “Acne day Satellite Symposium” by Eucerin วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 speaker รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์
 • “SHAPE UP” HITs a holistic to lift the face” by Galderma Thailand วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (zoom Webinar) speaker Dr.Tanonnatt Kannoppharith, Dr.Nuttawut Klanruengsang, Dr.Tanongkiet Tienthavorn
 • “578 lifting and all about the lips” by Medyceles Acadamy วันที่ 26 สิงหาคม 2565 at รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ speaker Dr.Chatchawan Srichayanurak(on site)
 • AMI workshop หัวข้อ “AMI Immersion Unlocking the code to facial revitalization” by allergan medical institute วันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ GMC เชียงใหม่ Speaker : Dr.Chaloemchai and Dr.Supaksana(on site)
 • “Botulinum toxin therapy course in Neurologic disorders 2022” by Neurology Division and The Northern Neuroscience Center, Chiangmai University  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมห้อง 402 ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (on site) Speaker : Ass.Prof.Surat Tanprawate M.D.,Chayasak Wantaneeyawong M.D. (on site)
 • Beauty Against Gravity by using Newton-Cog (Multi-bidirectional Thread) for Facial Lifting and Nose Augmentation วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา  09.00 – 12.00 น. (2nd celeste online webinar) Celeste Academy Trainer (CAT)  Speaker :  นพ. ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ
 • Thread Lifting(MESH SCAFFOLD) วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 Speaker : นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ,พญ.พิชญ์ญาพร ศิริอุดมเศรษฐ(online)
 • Annual meeting 2023 Thai society of cosmetic dermatology and surgery,science and clinical application of regenerative medicine in cosmetic dermatology วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ true digital park grand hall (on site)
 • Allergan open house in Chiangmai 2023 วันที่ 14 มีนาคม 2023  เวลา 9.30 – 16.00 สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่  Speaker: Dr.Supaksana  ( หมอหญิง Mor ying clinic ) Dr.Chaloemchai (หมอบาส Wind clinic ) Dr.Sarit  ( หมอต้น Amarante clinic) (on site)
 • Webinar NAD+ therapy for Improving Body Functions and Skin Rejuvenation.  วันที่ 24/03/2566
 • เวลา: 12.00-17.00 (online)
 • Fundamental for toxin webimar วันที่ 27 มีนาคม 2023 เวลา 19.30 – 21.30 speaker : Dr.Natthachat Jurairattanaporn,Dr.Rassapoom Sumaethelwit (online)
 • Myth or Truth: Does short-duration HA filler boost your practice from revisiting patients?Date : Thursday 23rd March 2023,Time :  20.00 – 21.00 speaker : Asst.Prof.Dr.Marisa Pongprutthipan(online)
 • Fundamental for Toxin Webinar 2023 (History & Pharmacology of Botulinum toxin type A – Journey through the science,Considerations for treating the upper third of the face and Complications management , Monday, 27th March 2023 at 19:30 – 21.30 ,Presented by Dr. Rassapoom Sumaetheiwit, Dr. Natthachat Jurairattanaporn,

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสาขา

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขาเชียงใหม่

สาขาห้วยขวาง

สาขาแม่สาย

ติดต่อสาขา

สาขาเชียงราย

สาขาลำปาง

สาขาเชียงใหม่

สาขาห้วยขวาง

สาขาแม่สาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า